polyu-logo cbs-logo
  eng-langchin-langsim-lang
 
   
 

  本系教员 > 职员名录

职员名录
a
| 职员 | 行政 | 传讯 | 技术 |
 
  | 姓名 | | 职位 | | 电话 | | 办公室 | | 电邮* | | 简介 |  
 
  李楚成 系主任
教授
2766-7440 AG503a david.cs.li Full CV  
  黄居仁 讲座教授 2766-4832 GH602 churen.huang Full CV  
  王士元 讲座教授 3400-8557 GH144 shiyuan.w.wang Full CV  
  陈瑞端 教授 3400-3271 AG510 shui.duen.chan Full CV  
  冯淑仪 副系主任
副教授
2766-4783 AG512 roxana.fung Full CV  
  陈咏珊 副教授 2766-7439 EF740 angel.ws.chan Full CV  
  张其帆 副教授 2766-7448 AG513 andrew.cheung Full CV  
  金善娥
副教授 2766-7563 AG514 sun-a.kim Full CV  
  李逸薇 副教授 2766-7447 AG515 ym.lee Full CV  
  梁文德 副教授 2766-4756 EF743 mantak.leung Full CV  
  李德超 副教授 2766-7458 AG518b dechao.li Full CV  
  彭    刚 副教授 3400-8462 AG509 gang.peng Full CV  
  照屋一博 副教授 2766-7446 AG504 k.teruya Full CV  
  吴东英 副教授 2766-7441 AG520a doreen.wu Full CV  
  姚    瑶 副教授 2766-7478 AG508 y.yao Full CV  
  祝新华 副教授 3400-3840 CF701c xinhua.zhu Full CV  
  张志恒 助理教授 2766-7538 AG520b candice.ch.cheung Full CV  
  邝伊兰 助理教授 3400-8559 EF742 elaine-yl.kwong  
  刘启欣 助理教授 2766-6362 EF744 dustin.lau  
  刘康龙 助理教授 2766-7451 AG518d kl.liu  
  梁慧敏 中国语文教学中心总监
助理教授
2766-6364 EF406c wai-mun.leung Full CV  
  刘    艺 助理教授 2766-4914 GH629 yi.liu Full CV  
  魏城璧 助理教授 2766-7465 AG517a cindy.sb.ngai Full CV  
  POLITZER-AHLES Stephen 助理教授 2766-7891 EF406c stephen.politzerahles Full CV  
  黄敏妮 助理教授 2766-7268 CF707 min.wong No CV  
  伍志伟 助理教授 2766-7434 AG518c zhi-wei.wu Full CV  
  张偲偲 助理教授 3400-8465 EF741 caicai.zhang Full CV  
  青山玲二郎 助理教授(研究) 2766-7445 EF406a rei.aoyama Full CV  
  BAKHTIAR Mehdi 助理教授(研究) 2766-4229 EF406b m.bakhtiar Full CV  
  陈    思 助理教授(研究) 3400-8461 FG803 sarah.chen Full CV  
  许又尹 助理教授(研究) 2766-7875 CF709 yu.yin.hsu Full CV  
  陈志良 讲师 2766-4423 GH629 josef.chan Full CV  
  林    安 中国语文教学中心副总监
讲师
2766-7762 GH609 on.lam Full CV  
  刘文采 讲师 2766-7487 CF701e karen.ma.lau Full CV  
  袁振华 讲师 3400-8463 GH604 david.cw.yuen Full CV  
  邹陈惠仪 专任导师 2766-4665 GH631 joan.chau Full CV  
  张志勤 专任导师 2766-7754 GH630 chi.kan.cheung Full CV  
  郑绍基 中国语文教学中心副总监
专任导师
2766-7484 GH626 ken.cheng Full CV  
  韩惠珉 专任导师 2766-6361 AG502 hannah.han Full CV  
  许婷婷 专任导师 2766-4792 AG521 maggie.hui Full CV  
  林茵茵 专任导师 2766-7994 GH633 yan.yan.lam Full CV  
  李文静 专任导师 2766-7459 AG502 wenjing.li Full CV  
  松本真澄 专任导师 2766-4791 AG517b matsumoto.masumi Full CV  
  苗传江 专任导师 2766-7836 GH632 chuanjiang.miao Full CV  
  吴柏基 专任导师 3400-8464 FG804 patrick.ng Full CV  
  伍湘畹 专任导师 2766-4402 AG521 sy.d.ng No CV  
  沈信爱 专任导师 2766-4794 AG502a sinae.sim Full CV  
  郑    旭 专任导师 2766-4794 AG502a yuk-sunny.tien Full CV  
  黄卓琳 专任导师 2766-7497 AG524 cherie.wong  
  胡永利 专任导师 2766-5636 AG524 wing-li.wu Full CV  
  林幸澄 临床导师 2766-7437 EF746 hangching.lam
  李颖怡 临床导师 3400-8466 EF707 annawingyee.lee Full CV  
  谭慧诗 临床导师 2766-4574 EF745 candice.tam
  黄彩茵 临床导师 2766-7837 EF707 christy-cy.wong
  游小君 临床导师 3400-3656 EF745 teresa.yau Full CV  
  杨浩怡 临床导师 3400-8460 EF746 olivia.hy.yeung  
  陈茝珊 语文导师 2766-7787 GH607 che.shan.chan Full CV  
  陈志宏 语文导师 2766-7480 GH617 chi.wang.chan Full CV  
  张清瑜 语文导师 2766-4099 GH613 sally.cheung Full CV  
  张婉雯 语文导师 2766-4906 GH628 yuen.man.cheung Full CV  
  赵国基 语文导师 2766-4904 GH622 kwok.kei.chiu Full CV  
  许谦文 语文导师 2766-5563 CF708 him.man.hui Full CV  
  景雅林 语文导师 2766-4911 GH608 yalin.jing Full CV  
  郭小娟 语文导师 2766-7760 GH622 siu.kuen.kwok Full CV  
  林绮雯 语文导师 2766-4667 GH628 yee.man.lam Full CV  
  李爱君 语文导师 2766-7479 GH603 shafi.li Full CV  
  莫筱梅 语文导师 2766-4723 GH605 siu.mui.mok Full CV  
  吴锦龙 语文导师 2766-6985 GH617 kam.lung.ng Full CV  
  魏宇昌 语文导师 2766-7789 GH607 yu.cheong.ngai.clc Full CV  
  彭    敦 语文导师 2766-4913 GH606 tun.pang Full CV  
  萧淳铧 语文导师 2766-4142 GH622 soon.wah.johnson.siu Full CV  
  谭    元 语文导师 2766-7925 GH606 yeun.tam Full CV  
  王桂蓉
语文导师 2766-7796 GH627 kwai.yung.wong Full CV  
  严惠英
语文导师 2766-4910 GH623 connie.yim Full CV  
  遇    静 语文导师 2766-4044 GH610 jing.yu Full CV  
  周志平 导师 2766-4905 GH603 jenny.ccp Full CV  
  蔡钰玲 导师 3400-3581 HJ615 yuk-ling.choi no CV  
  范 玲 导师 2766-7431 GH608 fan.ling Full CV  
  李凯琳 导师 3400-3272 GH628 hoi-lam-hl.lee Full CV  
  李咏达 导师 3400-8549 HJ623 wingtat.lee no CV  
  李海冰 导师 2766-7433 GH603 isabel.li Full CV  
  梁珊珊 导师 3400-3862 GH627 shanshan.liang Full CV  
  马克芸 导师 3400-3864 GH610 helen.hw.ma Full CV  
  舒雅丽 导师 3400-3927 GH627 yali.shu Full CV  
  陶 媛 导师 3400-3328 HJ622 dora.tao Full CV  
  曾惠仙 导师 2766-4911 GH605 ws.tsang no CV  
  黄静心 导师 3400-3583 HJ623 sarah.wong no CV  
  黄佩娴 导师 2766-7471 GH623 pui-han.wong Full CV  
  杨建芬 导师 3400-3659 HJ615 sabrina.yang no CV  
  邱月儿 导师 2766-4429 GH611 yuetyee.yau no CV  
  曾    洁 导师 2766-4430 GH608 jie.zeng Full CV  
  张    翼 导师 3400-8551 HJ623 wings.zhang no CV  
  邹宇欣 导师 2766-4912 GH623 yuxin.zou
  CHERSONI Emmanuele 博士后研究员 3400-8553 HJ613 emmanuele.chersoni no CV  
  CHUN Eunjin 博士后研究员 3400-8553 HJ613 eunjin.chun no CV  
  方卓敏 博士后研究员 2766 8552 GH710 manson.cm.fong Full CV  
  IM Suyeon 博士后研究员 3400-8553 HJ613 suyeon.im no CV  
  KLYUEVA Natalia 博士后研究员 3400-8553 HJ613 natalia.klyueva no CV  
  林予涵 博士后研究员 2766-7453 AG316 yuhan.cn.lin no CV  
  秦    震 博士后研究员 3400-8553 HJ613 zhen-quentin.qin no CV  
  邵    晶 博士后研究员 3400 3870 AG518 jing.shao Full CV  
  王    璇 博士后研究员 2766-7457 AG316 xuan.xw.wang no CV  
  黄德森 博士后研究员 2766-7900 AG520 tak-sum.wong Full CV  

*电邮地址格式∶用户名@polyu.edu.hk

 

   
 

© 2013 版权属香港理工大学中文及双语学系所有

本网页以Microsoft Internet Explorer 8.0 和 Firefox 3.0 或以上的浏览器及使用JavaScript阅读效果最佳。

polyu-logo

网站指南 | 联络我们 | 私隐政策声明 | 版权声明