PolyULCNCBS

People

Faculty Staff

Prof. William Shi-yuan WANG Chair Professor shiyuan.w.wang@polyu.edu.hk
Dr. Angel CHAN Associate Professor angel.ws.chan@polyu.edu.hk
Dr. Gang PENG Associate Professor gang.peng@polyu.edu.hk
Dr. Candice CHEUNG Assistant Professor candice.ch.cheung@polyu.edu.hk
Dr. Caicai ZHANG Assistant Professor caicai.zhang@polyu.edu.hk

 

Admin Staff

Andrea FUNG                                 andrea.fung@polyu.edu.hk

 

Research Staff

Ran TAO Research Associate (PT) rantao@polyu.edu.hk
Eunjin CHUN Postdoctoral fellow eunjin.chun@polyu.edu.hk
Manson FONG Postdoctoral fellow cmmfong@polyu.edu.hk
Quentin QIN Postdoctoral fellow zhen-quentin.qin@polyu.edu.hk
Jing SHAO Postdoctoral fellow jing.shao@polyu.edu.hk
Kelly CHENG Research assistant kelly.cw.cheng@polyu.edu.hk
Yi Lam CHEUNG Research assistant yi-lam.cheung@connect.polyu.hk
Oi-yee HO Research assistant joyce.oy.ho@polyu.edu.hk
Ziyi PAN Research assistant yvonna.pan@polyu.edu.hk
Yicheng RONG Research assistant rosy.rong@polyu.edu.hk
Chenwei XIE Research assistant chenwei.xie@polyu.edu.hk
Yumeng YANG Research assistant molly.yang@polyu.edu.hk
Yubin ZHANG Research assistant yubin.zhang@polyu.edu.hk
Hao ZHANG Research assistant h.z.zhang@polyu.edu.hk

 

PhD Students

Fei CHEN feifei.chen@connect.polyu.hk
Yan FENG yanny.feng@connect.polyu.hk
Roza HUI ngayan-hui@connect.polyu.hk
Xunan HUANG xunan.huang@connect.polyu.hk
Anatoria KYANDO anatoria5.kyando@connect.polyu.hk
Jane LAI jane-man-yu.lai@connect.polyu.hk
Kaile ZHANG kaile.k.zhang@connect.polyu.hk