PolyULCNCBS

People

Faculty Staff

Prof. William Shi-yuan WANG Chair Professor shiyuan.w.wang@polyu.edu.hk
Dr. Angel CHAN Associate Professor angel.ws.chan@polyu.edu.hk  
Dr. Gang PENG Associate Professor gang.peng@polyu.edu.hk
Dr. Candice CHEUNG Assistant Professor candice.ch.cheung@polyu.edu.hk
Dr. Caicai ZHANG Assistant Professor caicai.zhang@polyu.edu.hk

 

Admin Staff

Andrea FUNG                                 andrea.fung@polyu.edu.hk

 

Research Staff

Ran TAO Research Associate (PT) rantao@polyu.edu.hk
Eunjin CHUN Postdoctoral fellow eunjin.chun@polyu.edu.hk
Manson FONG Postdoctoral fellow cmmfong@polyu.edu.hk
Quentin QIN Postdoctoral fellow zhen-quentin.qin@polyu.edu.hk
Kelly CHENG Research assistant kelly.cw.cheng@polyu.edu.hk
Yixuan Xiong Research assistant y1xiong@polyu.edu.hk
Chenwei XIE Research assistant chenwei.xie@polyu.edu.hk
Yumeng YANG Research assistant molly.yang@polyu.edu.hk
Hao ZHANG Research assistant h.z.zhang@polyu.edu.hk
Chang WANG Research assistant chang-nancy.wang@polyu.edu.hk
Shixuan WANG Research assistant wangx96@outlook.com

 

PhD Students

Fei CHEN feifei.chen@connect.polyu.hk
Yan FENG yanny.feng@connect.polyu.hk
Roza HUI ngayan-hui@connect.polyu.hk
Chenwei XIE chenwei7.xie@connect.polyu.hk
Yunr FENG yunr.feng@connect.polyu.hk
Xunan HUANG xunan.huang@connect.polyu.hk
Anatoria KYANDO anatoria5.kyando@connect.polyu.hk
Jane LAI jane-man-yu.lai@connect.polyu.hk
Kaile ZHANG kaile.k.zhang@connect.polyu.hk
Xiaoyu WANG xiaoyu-celia.wang@connect.polyu.hk
Yicheng RONG yicheng.rong@connect.polyu.hk