polyu-logo cbs-logo
  eng-langchin-langsim-lang
 
   
 

  本系教員 > 職員名錄

職員名錄
| 職員 | 行政 | 傳訊 | 技術 |
 
  | 姓名 | | 職位 | | 電話 | | 辦公室 | | 電郵* | | 簡介 |  
 
  李楚成 系主任
教授
2766-7440 AG503 david.cs.li Full CV  
  黃居仁 講座教授 2766-4832 GH513 churen.huang Full CV  
  王士元 講座教授 3400-8557 GH144 shiyuan.w.wang Full CV  
  陳瑞端 教授 3400-3271 AG510 shui.duen.chan Full CV  
  馮淑儀 副系主任
副教授
2766-4783 AG512 roxana.fung Full CV  
  陳詠珊 副教授 2766-7439 EF740 angel.ws.chan Full CV  
  張其帆 副教授 2766-7448 AG513 andrew.cheung Full CV  
  金善娥 副教授 2766-7563 AG514 sun-a.kim Full CV  
  李逸薇 副教授 2766-7447 AG515 ym.lee Full CV  
  梁文德 副教授 2766-4756 EF743 mantak.leung Full CV  
  李德超 副教授 2766-7458 AG518b dechao.li Full CV  
  彭    剛 副教授 3400-8462 AG509 gang.peng Full CV  
  照屋一博 副教授 2766-7446 AG504 k.teruya Full CV  
  吳東英 副教授 2766-7441 AG520a doreen.wu Full CV  
  姚    瑤 副教授 2766-7478 AG508 y.yao Full CV  
  祝新華 副教授 3400-3840 CF701c xinhua.zhu Full CV  
  張志恆 助理教授 2766-7538 AG520b candice.ch.cheung Full CV  
  鄺伊蘭 助理教授 3400-8559 EF707 elaine-yl.kwong  
  劉啟欣 助理教授 2766-6362 EF744 dustin.lau  
  劉康龍 助理教授 2766-7451 AG518d kl.liu  
  梁慧敏 中國語文教學中心總監
助理教授
2766-6364 GH634 wai-mun.leung Full CV  
  劉    藝 助理教授 2766-4914 GH629 yi.liu Full CV  
  魏城璧 助理教授 2766-7465 AG517a cindy.sb.ngai Full CV  
  POLITZER-AHLES Stephen 助理教授 2766-7891 EF406c stephen.politzerahles Full CV  
  黃敏妮 助理教授 2766-7268 CF707 min.wong No CV  
  伍志偉 助理教授 2766-7434 AG518c zhi-wei.wu Full CV  
  張偲偲 助理教授 3400-8465 EF741 caicai.zhang Full CV  
  青山玲二郎 助理教授(研究) 2766-7445 EF406a rei.aoyama Full CV  
  BAKHTIAR Mehdi 助理教授(研究) 2766-4229 EF406b m.bakhtiar Full CV  
  陳    思 助理教授(研究) 3400-8461 FG803 sarah.chen Full CV  
  許又尹 助理教授(研究) 2766-7875 CF709 yu.yin.hsu Full CV  
  陳志良 講師 2766-4423 CF701f josef.chan Full CV  
  林    安 中國語文教學中心副總監
講師
2766-7762 GH609 on.lam Full CV  
  劉文采 講師 2766-7487 CF701e karen.ma.lau Full CV  
  吳柏基 講師 3400-8464 FG804 patrick.ng Full CV  
  袁振華 講師 3400-8463 GH604 david.cw.yuen Full CV  
  鄒陳惠儀 專任導師 2766-4665 GH631 joan.chau Full CV  
  張志勤 專任導師 2766-7754 GH630 chi.kan.cheung Full CV  
  鄭紹基 中國語文教學中心副總監
專任導師
2766-7484 CF708 ken.cheng Full CV  
  韓惠珉 專任導師 2766-6361 AG502 hannah.han Full CV  
  許婷婷 專任導師 2766-4792 AG521 maggie.hui Full CV  
  林茵茵 專任導師 2766-7994 GH633 yan.yan.lam Full CV  
  李文靜 專任導師 2766-7459 AG502 wenjing.li Full CV  
  松本真澄 專任導師 2766-4791 AG517b matsumoto.masumi Full CV  
  苗傳江 專任導師 2766-7836 GH627 chuanjiang.miao Full CV  
  伍湘畹 專任導師 2766-4402 AG521 sy.d.ng No CV  
  沈信愛 專任導師 2766-4794 AG502a sinae.sim Full CV  
  鄭    旭 專任導師 2766-4794 AG502a yuk-sunny.tien Full CV  
  黃卓琳 專任導師 2766-7497 AG524 cherie.wong  
  胡永利 專任導師 2766-5636 AG524 wing-li.wu Full CV  
  林幸澄 臨床導師 2766-7437 EF746 hangching.lam  
  李穎怡 臨床導師 3400-8466 EF707 annawingyee.lee Full CV  
  譚慧詩 臨床導師 2766-4574 EF745 candice.tam  
  游小君 臨床導師 3400-3656 EF745 teresa.yau Full CV  
  楊浩怡 臨床導師 3400-8460 EF746 olivia.hy.yeung  
  陳茝珊 語文導師 2766-7787 GH607 che.shan.chan Full CV  
  陳志宏 語文導師 2766-7480 GH617 chi.wang.chan Full CV  
  張清瑜 語文導師 2766-4099 GH613 sally.cheung Full CV  
  張婉雯 語文導師 2766-4906 GH628 yuen.man.cheung Full CV  
  趙國基 語文導師 2766-4904 GH622 kwok.kei.chiu Full CV  
  許謙文 語文導師 2766-5563 CF708 him.man.hui Full CV  
  郭小娟 語文導師 2766-7760 GH622 siu.kuen.kwok Full CV  
  林綺雯 語文導師 2766-4667 GH628 yee.man.lam Full CV  
  李愛君 語文導師 2766-7479 GH603 shafi.li Full CV  
  莫筱梅 語文導師 2766-4723 GH605 siu.mui.mok Full CV  
  吳錦龍 語文導師 2766-6985 GH617 kam.lung.ng Full CV  
  魏宇昌 語文導師 2766-7789 GH607 yu.cheong.ngai.clc Full CV  
  彭    敦 語文導師 2766-4913 GH606 tun.pang Full CV  
  蕭淳鏵 語文導師 2766-4142 GH622 soon.wah.johnson.siu Full CV  
  譚    元 語文導師 2766-7925 GH606 yeun.tam Full CV  
  王桂蓉 語文導師 2766-7796 GH627 kwai.yung.wong Full CV  
  嚴惠英 語文導師 2766-4910 GH623 connie.yim Full CV  
  遇    靜 語文導師 2766-4044 GH610 jing.yu Full CV  
  周志平 導師 2766-4905 GH603 jenny.ccp Full CV  
  蔡鈺玲 導師 3400-3581 HJ615 yuk-ling.choi no CV  
  范 玲 導師 2766-7431 GH608 fan.ling Full CV  
  李凱琳 導師 3400-3272 HJ615 hoi-lam-hl.lee Full CV  
  李詠達 導師 3400-8549 HJ623 wingtat.lee no CV  
  李海冰 導師 2766-7433 GH603 isabel.li Full CV  
  梁珊珊 導師 3400-3862 GH627 shanshan.liang Full CV  
  馬克芸 導師 3400-3864 GH610 helen.hw.ma Full CV  
  舒雅麗 導師 3400-3927 GH627 yali.shu Full CV  
  陶 媛 導師 3400-3328 HJ622 dora.tao Full CV  
  曾惠仙 導師 2766-4911 GH605 ws.tsang no CV  
  黃靜心 導師 3400-3583 HJ623 sarah.wong no CV  
  黃佩嫻 導師 2766-7471 GH623 pui-han.wong Full CV  
  楊建芬 導師 3400-3659 HJ615 sabrina.yang no CV  
  邱月兒 導師 2766-4429 GH611 yuetyee.yau no CV  
  曾    潔 導師 2766-4430 GH613 jie.zeng Full CV  
  張    翼 導師 3400-8551 HJ623 wings.zhang no CV  
  鄒宇欣 導師 2766-4912 GH611 yuxin.zou
  董思聰 博士後研究員 2766 8542 GH710 sicong.dong Full CV  
  方卓敏 博士後研究員 2766 8552 GH710 manson.cm.fong Full CV  
  KLYUEVA Natalia 博士後研究員 3400-8553 HJ613 natalia.klyueva no CV  
  邵 晶 博士後研究員 3400 3870 AG518 jing.shao Full CV  
  黃德森 博士後研究員 2766-7900 AG520 tak-sum.wong Full CV  

*電郵地址格式︰用戶名@polyu.edu.hk

 

   
 

© 2013 版權屬香港理工大學中文及雙語學系所有

本網頁以Microsoft Internet Explorer 8.0 和 Firefox 3.0 或以上的瀏覽器及使用JavaScript閱讀效果最佳。

polyu-logo

網站指南 | 聯絡我們 | 私隱政策聲明 | 版權聲明